top of page

Natural Farms קפה

שורשי ציון להינות מהטבע

סדרת NATURAL FARMS מבית אגרוקפה כוללת קפה פרימיום ממטעים של שבט ״ארואקה״ ומטעים נבחרים אחרים בעולם, בהם גדלים פולי הקפה בהתערבות מינימאלית ובצורה טבעית.

שבט ״ארואקה״ קבע את מקומו בסיירה נבאדה, קולומביה בגובה של 1200-1800 מ׳ וחרט על דגלו ערכים של שמירה על האדמה והטבע. אנשי השבט גרים בבתי אבן ובוץ ומגדלים קפה בהלימה לערכי השבט – מטעים בהם אין כל התערבות חיצונית. המשמעות היא שריסוס ודישון האדמה בחומרים כימיים הם בגדר איסור מוחלט

bottom of page